Leveranser kundeoppfølgingssystem (CRM)

Vi har i løpet av andre halvår foretatt rundt 20 installasjoner av Agendec kundeoppfølgingssystem. I løsningene ligger bl.a. sammenkobling av data fra driftssystemer (som hotell og verksted) og økonomisystem, systematisering og kategorisering av kunder slik at alle henvendelser blir enkle og basert på alle fakta om kunden.

Vi arbeider fremdeles med sluttføring av noen leveranser, og tilbakemeldingene er så langt meget gode. Vi har kunder fra små enmannsbedrifter til større konsern.


Tilbake