Personec

Strategisk HR

Stadig flere bedrifter erkjenner at medarbeidernes kompetanse er bedriftens viktigste ressurs. Utfordringen er å ha oversikt over den, utnytte den, utvikle den og ikke minst beholde den.

Med Personec’s løsninger for du blant annet støtte for:
    •Kompetansekartlegging med gap-analyse
    •Planlegging og budsjettering
    •En effektiv rekrutteringsprosess
    •Kursadministrasjon

I løsningen tilbys brukeren web-grensesnitt for ytterligere effektivisering av HR-arbeidet. Bedriftens medarbeidere kan selv vedlikeholde egne opplysninger og følge egen utvikling. Bedriftens ledere har full tilgang til nødvendige opplysninger.


Lønn og personal

Hver måned beregner Personec’s lønnssystemer flere titalls millioner transaksjoner og produserer nesten 4 millioner lønnsslipper til arbeidstakere i Norden.

Lønnsfunksjonen er en kritisk funksjon i bedriften. Personec lønn kan bidra med å effektivisere eksisterende rutiner, eller vi kan ta ansvar for hele eller deler av lønnsfunksjonen. Den korrekte løsningen for deg og din organisasjon er avhengig av organisasjonens størrelse og aktiviteter.

Du kan ytterligere effektivisere lønnsarbeidet ved å la bedriftens medarbeidere selv vedlikeholde egne opplysninger via web. Ansatte får da tilgang til egne opplysninger. De kan også velge å motta lønnslipp på e-post.


Reiseadministrasjon

De fleste virksomheter i Norge har i dag manuell håndtering av reiseregninger. Erfaring fra bedrifter som har tatt i bruk elektronisk reiseadministrasjon viser at det er mye tid og penger å spare.

Tidsforbruk ved håndtering av reiser blir gjerne sammenliknet med tiden som medgår til kontroll av inngående fakturaer. For begge områder snakker vi om interne prosesser hvor en fellesnevner er kontroll, attestering og anvisning av en eller flere personer. Med et elektronisk verktøy for håndtering av reiseregninger kan kostnadene reduseres med 1/3.
En løsning fra Personec sikrer også at bedriftens utbetalinger av reiseoppgjør til enhver tid følge gjeldende lover og regler.

For ytterligere effektivisering av reiseadministrasjonen kan bedriftens medarbeidere levere reiseoppgjøret direkte via web. Med bærbar PC og oppkobling til internett registreres reiseoppgjøret fortløpende og den ansatte får raskt refundert sine utlegg.


Les mer hos Personec

Tilbake